Subvencions i Ajuts

Qualitat, feina i públic: objectius dels ajuts al teatre

Generalitat de Catalunya - Departament de cultura

El Departament de Cultura ordena els ajuts a les arts escèniques per adaptar-los a les necessitats actuals “Qualitat, feina i públic: l’objectiu de les noves subvencions al teatre” destaca Laura Serra en el diari Ara (31 /03/2015, pàgina 35)  tot recollint les paraules del conseller de Cultura, Ferran Mascarell. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya explica la ...

Read More »

Només una setmana per tancar la convocatòria de les Beques Innovació en Cultura Popular de la Fundació Jaume Casademont

Fira Mediterrània de Manresa 2015

Només una setmana per tancar la convocatòria de les Beques Innovació en Cultura Popular de la Fundació Jaume Casademont   Els espectacles guanyadors s’estrenaran a la 18ª Fira Mediterrània La Fundació Jaume Casademont de Girona, un dels socis de la Fira Mediterrània de Manresa, és a punt de tancar la convocatòria de la 5a edició de les Beques Innovació en Cultura ...

Read More »

Ajuts de Música (Producció musical)

Ajuts a la producció musical Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.  L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit discogràfic o de producció musical que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat ...

Read More »

Subvencions per al Desenvolupament Empresarial (Realització de consultories per a empreses o entitats culturals)

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, del videojoc, del multimèdia, del discogràfic i musical, de l’audiovisual ...

Read More »

Subvencions de Música (Activitats de les orquestres prioritàries)

Subvencions de les activitats de les orquestres prioritàries L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les activitats de les formacions musicals estables que, per la seva tipologia i funció, són prioritàries per a l’ordenació del panorama orquestral català. Es convoquen les modalitats següents: a) Orquestra simfònica que desenvolupi una activitat itinerant majoritàriament a Catalunya. b) Orquestra simfònica que desenvolupi una ...

Read More »

Subvencions d’arts escèniques (Producció d’un espectacle teatral / Circ / Dansa)

Subvencions Arts Escèniques 1. Subvencions a la producció d’un espectacle teatral (empreses) Poden optar a aquests ajuts les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les societats civils privades, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del teatre. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses ...

Read More »

Ajuts d’Arts Escèniques (Distribució i explotació d’espectacles)

Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent: Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, ...

Read More »

Subvencions a festivals de música organitzats per ens locals o finançats majoritàriament amb fons públics

Subvencions a festivals de música organitzats per ens locals o finançats majoritàriament amb fons públics L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a festivals de música organitzats per ajuntaments o ens dependents així com els organitzats per empreses o entitats privades amb un finançament majoritàriament públic Amb dues modalitats:  a) Festivals d’alt interès cultural especialitzats en un gènere musical. ...

Read More »

Subvencions per a la creació de públics per a la cultura

Subvencions Públics 1._Subvencions per a la creació de públics per a la cultura L’objecte és el foment de projectes i activitats adreçats a la creació, captació o increment de públics de la cultura a Catalunya, tot atenent les modalitats següents: a- Projectes i activitats professionals dels àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre o circ), les arts visuals, l’audiovisual o ...

Read More »