Últim dia!! Subvencions promoció internacional. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Subvencions a empreses i entitats per a l’assistència i participació a fires festivals i mercats internacionals

La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions a empreses i entitats per a l’assistència i participació a fires, festivals i mercats internacionals, així com en trobades de xarxes internacionals que es duguin a terme durant l’any de la convocatòria corresponent, per part d’empreses i entitats culturals en l’àmbit de les arts escèniques, de les arts visuals, del sector editorial, del musical i del sector multimèdia, amb l’objectiu d’afavorir la presència en aquests esdeveniments de les esmentades empreses.

Aquestes subvencions són concedides per cobrir les despeses de desplaçament, les acreditacions i l’allotjament d’un màxim de 4 persones per empresa i fira, festival, mercat o trobada de xarxa internacional, així com les despeses de lloguer de l’estand i de transport de la càrrega.

En queden excloses les despeses de desplaçament i allotjament per portar a terme representacions, espectacles i exposicions en els àmbits abans esmentats. Tampoc són objecte d’aquesta línia les despeses corresponents a caixets, honoraris professionals, qualsevol despesa relativa a manutenció, promoció, publicitat, bitllets corresponents a classes preferents de les diferents companyies aèries, ni producció de l’estand o obres en el mateix.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases no són compatibles amb altres subvencions pel mateix concepte de l’Institut Català de les Indústries Culturals, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i organismes dependents, així com de l’Institut Ramon Llull.

Termini de presentació de sol·licituds: 04.11.2011

Subvencions promoció internacional. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*