URGENT! Inscripcions per a les Jornades 'Teatre i Municipi' que acaben aquesta mitjanit

Logo 100 anys - Institut del Teatre

Jornades Teatre i Municipi  i del Fòrum del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM)
3 i 4 de desembre de 2013
Seu de l’Institut del Teatre de Terrassa | Teatre Alegria– c. Gaudí s/n

*La inscripció és oberta fins AVUI dia 20 de novembre i podeu fer-la entrant a: http://centenari.institutdelteatre.cat/ca/inscripcions

Els espais escènics municipals han ocupat un lloc especialment destacat en el conjunt d’infraestructures i equipaments culturals bastits durant els anys de governs nacional i locals democràtics, i ho han fet des d’una perspectiva plural que inclou aspectes estructurals i conceptuals com l’educació artística, la difusió, la gestió, la sostenibilitat o el retorn social de la cultura.

L’Institut del Teatre ha volgut aprofitar els actes de commemoració del seu Centenari  per ajudar a plantejar algunes d’aquestes qüestions, i ho ha fet amb l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta intenció s’ha convocat un ampli ventall de noms de reconeguda trajectòria per repensar què són, com han de funcionar, quins serveis han d’oferir i quina funció tenen els equipaments que -d’una manera imprecisa- anomenem teatres municipals.  

Les Jornades de Teatre i Municipi s’articulen amb tres sessions centrades cadascuna d’elles en les temàtiques següents: Programació i producció, Gestió i finançament, i Funció social del teatre. Cada sessió constarà d’una conferència inaugural i entre quatre i cinc ponents destacats, a més d’una fila zero formada per agents significatius del sector. En conjunt es tracta d’aplegar tants punts de vista i sensibilitats com sigui possible per debatre els camins ara oberts d’aquests equipaments que solen ser centrals en l’àmbit local i que tenen una evident i contrastada potencialitat de xarxa. Cada sessió comptarà amb un moderador i amb dos relators. Els moderadors faran diàriament un resum d’allò que s’hagi tractat tant en la conferència com en els debats amb els ponents i els assistents. Els relators faran el resum final de les Jornades.
 
El dia 4 a la tarda, organitzat per la Direcció General de Creació i Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tindrà lloc el Fòrum del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM): un espai de trobada, participaci i debat dels responsables i programadors dels teatres i auditoris adherits. Al Fòrum s’hi recolliran les conclusions de les Jornades de Teatre i Municipi i s’hi informarà de l’estat i el funcionament de l’SPEEM i dels grups de treball en què està organitzat, que tracten de qüestions d’interès comú: sistemes d’informació; programació, comunicació i experiències de mediació entre creadors i espectadors; models de gestió i relació sector públic i sector privat; i requeriments tècnics i estàndards. Les conclusions del Fòrum serviran per orientar les polítiques del Departament en Cultura en matèria de promoció i suport a les arts escèniques i la música arreu de Catalunya.    

Les sessions tindran lloc a Terrassa els dies 3 i 4 de desembre i les Jornades de Teatre i Municipi seran emeses per streaming.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*