EuropeCalls. Programes de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Exteriors de la UE (2014-2020). Oportunitats per a projectes culturals dels operadors catalans

EuropeCalls. Programes de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Exteriors de la UE (2014-2020). Oportunitats per a projectes culturals dels operadors catalans

L’OBJECTIU DEL TALLER és incentivar i fomentar la participació dels operadors culturals catalans en les diferents convocatòries dels Programes de Cooperació al Desenvolupament i Relacions Exteriors de la UE (2014-2020), tot informant-los de les oportunitats que generen per al sector cultural.

UNA JORNADA ADREÇADA als operadors culturals catalans especialment interessats en els diferents instruments i programes de cooperació al desenvolupament de la UE.

HORARI i ESPAI

Divendres 12 de desembre,  de 9:45h a 12:15 h.

Sala d’actes de l’Arts Santa Mònica. Rambla de Santa Mònica, 7. Barcelona 08002.

09.45h  – 10.00h. Registre inscrits

10.00h – 10.15h. Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec d’Àlex Navarro, coordinador d’Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya.

10.15h – 11.30h. Introducció: el doble valor de la cultura dins de la política de cooperació al desenvolupament de la UE: factor de desenvolupament social i de desenvolupament econòmic, a càrrec d’Oriol Freixa i Matalonga, expert en Cooperació Internacional.

Descripció dels diferents instruments i programes de cooperació al desenvolupament dins la Direcció General de Desenvolupament i Cooperació (EuropeAid) de la Comissió Europea. Polítiques, tipus de sector, àrees geogràfiques: oportunitats per al sector cultural.

Exemples de programes:

  • ACP Cultures+.eu: Suport a la creació i producció cultural per als circuits de difusió dels països de l’Àfrica, Carib i Pacífic (79 països ACP) i dels països de la UE per millorar l’estructuració del sector cultural ACP;
  • El Programa temàtic “Organitzacions de la Societat Civil i Autoritats Locals per al Desenvolupament”.
  • Altres programes.

Un cas concret: El projecte “Culture for all-Kosovo”, coordinat i gestionat per la Fundació Interarts.

11.30h – 12.00h. Precs i preguntes

12.00h – 12.15h. Conclusions finals i clausura de la sessió a càrrec d’Àlex Navarro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*