Novetats del conveni ICF-ICEC per al finançament d’empreses i entitats dels àmbits culturals (préstecs per finançar actiu fix i circulant)

Finançament per donar suport al sector cultural i facilitar el seu accés al crèdit per impulsar projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns o serveis culturals.

Novetats 2015

Ampliació del límit de la línia fins a 25M€ i millora de les condicions per a les empreses culturals
 

Noves condicions: 

a) Préstecs per a inversions:

– Import: Fins al 100% de l’import de la inversió, mínim de 20.000 euros i un màxim d’1.000.000 euros.

– Comissió d’obertura màxima: 0,50% del nominal del préstec, amb un mínim de 250 euros per operació.

– Tipus d’interès: el tipus d’interès màxim dels préstecs serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial del 3,95%.

 

b) Préstecs per a circulant:

– Import: Mínim de 20.000 euros i màxim de 600.000 euros.

– Comissió d’obertura màxima: 0,50% del nominal del préstec, amb un mínim de 250 euros per operació.

– Tipus d’interès: el tipus d’interès màxim dels préstecs serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial del 3,95%.

 

DESTINATARIS: Empreses culturals privades, entitats privades culturals sense afany de lucre i les entitats locals amb seu social o seu operativa a Catalunya

Podeu veure les condicions de la línia i sol·licitar aquest ajut fent clic  aquí

Publicat a http://us9.campaign-archive2.com/?u=c2631f0a4edb5470d0b12d20f&id=edb82135d3&e=3326bad748

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*