Subvencions per a les activitats de les formacions musicals estables

Subvencions Música

Subvencions per a les activitats de les formacions musicals estables

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les activitats de les formacions musicals estables.

Poden ser beneficiàries de les subvencions empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionen formacions musicals incloses en la tipologia següent:

a) Orquestres simfòniques professionals.
b) Orquestres de cambra professionals.
c) Formacions professionals especialitzades en música clàssica contemporània.
d) Formacions professionals especialitzades en música antiga amb instruments originals.
e) Big bands de jazz professionals.
f) Cobles professionals en format concert.
g) Agrupacions corals que actuen habitualment en els circuits professionals o que són regularment
contractades per orquestres professionals.

Les persones sol·licitants han de tenir una activitat principal que no sigui de caràcter docent.

Les persones sol·licitants només pot presentar una sol·licitud per a un únic projecte en una mateixa convocatòria.
 

El termini per sol·licitar la subvenció és del 26 de maig a l’11 de juny de 2015, ambdós inclosos

Visiteu la web per a més informació i per demanar aquest ajut

DESTINATARIS: Empreses culturals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*