Tercer Premi de Teatre de Sarrià 2016

3r Premi TdeS (Tetre de Sarrià)

Presentació

L’Associació Cultural Sant Vicenç de Sarrià i l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sarrià- Sant Gervasi, convoquen el Tercer Premi de Teatre de Sarrià 2016. L’objectiu és  contribuir a fomentar l’activitat teatral pel seu valor com a activitat de descoberta, de comunicació i d’associació entre diferents persones, que els permet realitzar un projecte en comú en el seu temps lliure.
 
També es vol potenciar aquest espai de creació artística, així com les immenses possibilitats que el teatre ofereix pel desenvolupament de la cultura.

Bases

1. Poden participar-hi totes les companyies i grups de teatre amateurs que no actuïn en circuïts comercials professionals.

2. Els espectacles amb text hauran de ser en llengua catalana.

3. Per participar-hi caldrà lliurar, abans del 30 de novembre de 2015, a

“Tercer Premi de Teatre de Sarrià”
c/ Pare Miquel de Sarrià 8
08034 Barcelona

les butlletes d’inscripció adjuntes degudament complimentades, la fitxa artística del grup completa, currículum del grup, enregistrament íntegre de l’obra en DVD i l’exemplar o còpia del text o guió teatral del muntatge.

La gravació del DVD s’ha de presentar amb la màxima qualitat possible.

4. Els grups hi participen només amb un muntatge teatral, que podrà ser en qualsevol dels gèneres o estils teatrals i pensat per ser representat en el teatre a la italiana del Teatre de Sarrià.

5. El  muntatge no podrà ser d’una durada inferior als 60 minuts, no pot haver estat premiat anteriorment, ni programat en el teatre de Sarrià la temporada 15-16.

6. Els grups hauran d’assumir les despeses derivades dels tràmits i documentació exigits per inscriure’s al concurs i hauran de tenir el permís per representar l’obra de la SGAE o de qualsevol altra empresa legalment autoritzada o del propi autor.

7. La Comissió organitzadora està formada per la Junta Directiva del Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià i un membre més en representació de cada un dels grups de teatre del Centre, així com un representant del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, els quals seleccionaran tres espectacles d’entre els presentats que passaran a la fase final i es representaran d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases.

El dia 20 de desembre de 2015 es farà pública la selecció d’aquests tres espectacles i es comunicarà als interessats.

8. La Comissió organitzadora nomenarà un jurat format per representants del Centre, del districte i del món teatral o cultural que adjudicarà els premis entre els tres espectacles finalistes i el seu veredicte serà ina -pel·lable, alhora que es reserva el dret de declarar-los deserts.

9. Les representacions es duran a terme al Teatre de Sarrià els  dies  26, 27 i 28 de febrer.  

10. S’atorguen els premis següents:
. Primer premi al millor muntatge teatral, dotat amb 2.000 euros
. Segon premi al segon millor muntatge teatral, dotat amb 1.000 euros
. Tercer premi per a la tercera companyia finalista, dotat amb 500 euros

11. El lliurament del premis es farà el dia 19 de març a la tarda, en el marc dels actes de la Festa de Sant Josep al Centre .

12. La Comissió organitzadora es reserva el dret d’enregistrar les obres finalistes en qualsevol suport.

13. Les companyies guanyadores han de fer menció del premi en els mitjans de difusió i propaganda que utilitzin posteriorment a la participació en el Tercer Premi de Teatre de Sarrià.

14. En el pagament dels premis s’ha de complir la normativa fiscal vigent i els requisits formals que se’n derivin.

15. El tècnic de llum i so del teatre del Centre estarà a disposició de les companyies participants a partir de les 9h del matí del dia de la funció.

16.  La  Comissió  organitzadora  es  reserva  el  dret  a prendre les decisions que cregui escaients en tot allò previst o no en aquestes bases.

17. El fet de participar en el Premi de teatre de Sarrià suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

Tercer Premi de Teatre de Sarrià 2016 – Butlleta d’inscripció

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*