Residències | Nau Ivanow

Residències a la Nau Ivanow (Barcelona)

La Nau Ivanow posa una especial atenció al suport als joves creadors i a projectes culturals que inicien la seva activitat, essent una línia prioritària. Les residències de la Nau Ivanow volen donar resposta a les dificultats d’aquests creadors per accedir a espais de treball i d’assaig des d’on poder engegar projectes.

Les residències se centren en el treball d’assaig i producció d’un espectacle, així com en el treball de gestió i el dia a dia de l’activitat de tot tipus de projectes culturals. La residència d’assaig, enfocada a les arts escèniques, ofereix a creadors joves i emergents l’espai i els recursos tècnics necessaris per a l’assaig i producció del seu projecte escènic. La residència tècnica al teatre de la Nau Ivanow facilita a les companyies de teatre un espai on poder acabar el procés de creació dels seus espectacles. La residència al Viver de Creadors ofereix l’espai de treball necessari a creadors i professionals de la cultura que es troben en la fase inicial de creació d’un projecte o empresa cultural per tal que hi desenvolupin la seva activitat. La residència creativa vol facilitar l’accés de col·lectius artístics a un espai laboratori on treballar l’àmbit més creatiu del projecte, és a dir, la idea i el seu desenvolupament.

Residència assaig
Obert el període de recepció de projectes d’arts escèniques per a residències d’assajos de l’11 de gener al 3 d’abril de 2016.

Tipologia de projectes: Projectes teatrals, tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis, de nova dramatúrgia (originals o adaptacions) o de creació col·lectiva.

Oferim:
1. Espai diàfan i agradable d’assajos per a companyies de teatre, de dilluns a dissabte, a mitja jornada durant 5 setmanes: de 10h a 15h o de 16h a 21h. Espai en exclusiva durant la residència i amb possibilitat d’instal·lació d’escenografia.
2. Accés al viver de creadors de la Nau Ivanow (coworking) les 24h per a tasques de producció.
3. Acompanyament i difusió del projecte en residència.

[convocatòria assaig 2016]

warholescenografiaResidència tècnica
Obert el període de recepció de projectes d’arts escèniques per a residències tècniques de l’11 de gener al 3 d’abril de 2016.Tipologia de projectes: Projectes teatrals, tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis, de nova dramatúrgia (originals o adaptacions) o de creació col·lectiva.

Oferim:
1. Sala de teatre de la Nau Ivanow (Andy Warhol), de dilluns a dissabte, tota o mitja jornada, durant 2 setmanes.
2. Espai en exclusiva durant la residència i amb possibilitat d’instal·lació d’escenografia.
3. Material tècnic.
4. Possibilitat de sessions tancades per a públic i programadors.
5. Accés al viver de creadors de la Nau Ivanow (coworking) les 24h per a tasques de producció.
6. Acompanyament i difusió del projecte en residència.

[convocatòria tècnica 2016]

Origen: Residències | Nau Ivanow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*