Els Gegants a l’escola, un exemple de cultura popular a les aules – Tornaveu.cat

5/7/2016- tornaveu.cat

La Comissió Educativa de L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya presenta Gegants a l’Escola, un projecte interdisciplinari que adapta la realitat del fet geganter a les diferents matèries dels alumnes de primària.

A través de la pàgina web, s’ofereixen tant els dossiers que contenen les explicacions de les  activitats per dur a l’aula, com també exercicis que els alumnes poden realitzar a través d’ internet. “Tots els exercicis i temari s’ha treballat a partir de la legislació vigent, és a dir el currículum de primària que marca els continguts que cal treballar a cada curs”, explica a Tornaveu Rosa Simeón, que forma part del grup de treball encarregat de l’autoria de Gegants a l’Escola – format majoritàriament per mestres-, a més de desenvolupar el càrrec de secretària de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya i ser mestra i tutora de primària. “És un regal que posem a l’abast de la comunitat educativa, que pot desenvolupar tot el programa, o realitzar alguns exercicis puntuals del projecte”, afegeix Simeón.

Què és un projecte interdisciplinari?

A primària, és a dir, entre els cursos de primer a sisè, que comprèn els alumnes de sis a dotze anys, les escoles han d’aplicar durant el curs escolar un projecte interdisciplinari, que pot estendre’s un parell de setmanes. Habitualment són els alumnes que escullen, per majoria, el tema que més els interessa i sobre el qual volen aprofundir. Un cop decidit, es desenvolupen exercicis i activitats que recorren transversalment totes les matèries, de matemàtiques a plàstica. Les temàtiques que trien els alumnes poden ser sorprenents, des de l’univers i el sistema solar, a l’agricultura o les civilitzacions antigues… Doncs bé, a partir d’ara les escoles que ho desitgin podran desplegar Gegants a l’Escola.

D’aquesta manera, si els alumnes d’una aula escullen els gegants com a tema, el mestre té a la seva disposició, tant la part teòrica com els exercicis pràctics per cursar-ho com a projecte interdisciplinari, amb diversos suggeriments, que pot anar modificant segons les necessitats dels alumnes. A través de les propostes de Gegants a l’Escola, es treballaran les Competències Bàsiques. En llengua, amb el lèxic i les expressions pròpies emprades en el món geganter; en matemàtiques, amb exercicis de càlcul, mesura i resolució de problemes en diferències de pesos i alçades de gegants, distàncies de cercaviles i previsions de productes; en medi, amb la proposta d’un recorregut cultural i social per Catalunya a través dels gegants per localitats, per comarques, per tipologia de gegants i per representació. Fins i tot, entre d’altres exercicis, es proposa una investigació sobre altres països europeus que també tenen gegants.

Ara bé, els recursos pedagògics que planteja Gegants a l’Escola també es poden emprar puntualment, per exemple, que un mestre apliqui a una classe de matemàtiques alguns dels exercissis suggerits per demostrar la utilitat d’allò que s’està explicant. “Els exercicis permeten posar en pràctica les competències que els alumnes han d’adquirir a cada curs, no ens trobem davant exercissis per entretenir la mainada”, explica Rosa Simeón. Cal destacar que, sigui quin sigui el tema del projecte interdisciplinari treballat, s’avalua i consta a l’informe de notes que reben els pares.

Els exercicis i activitats del projecte Gegants a l’Escola, es divideixen en els tres cicles de l’Etapa de Primària: Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. A més a cada activitat hi ha suggeriments que permeten als mestres adaptar  els continguts al ritme general d’aula o particular dels alumnes, sobretot per aquells que tenen dificultats en uns aspectes però facilitats en altres i per tant es pugui ampliar o reforçar les activitats segons cada alumne, perquè s’ha tingut molt present l’atenció a la diversitat.

Després de la presentació la tarda del divendres 17 de juny realitzada a la seu de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, a La Nau, Cultura i Tradició de Sant Feliu de Llobregat, el projecte Gegants a l’Escola, es presentarà a diversos espais del territori, primer a les capitals catalanes i es proposarà als Centres de Recursos Pedagògics, després. “Esperem que la iniciativa desperti interès en la comunitat educativa, que se l’estimi i que la faci seva” afegeix Rosa Simeón que li agradaria que d’aquí a uns anys apareguessin propostes semblants per totes les etapes educatives, des de l’escola bressol a la universitat.

gegants-escola1
Alguns dels autors del projecte d’esquerra a dreta: Rosa Simeón, Dora Rodríguez, Marcel Pallejà, Josep Torrella i Loli Melero.
gegants-escola2

Presentació del projecte a La Nau, la seu a Sant Feliu de Llogrebat de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*