Jornades sobre Educació Emocional | ICE Santa Coloma de Gramenet

XIV Jornades d’Educació Emocional. L’educació emocional al centre del canvi educatiu

:: Programa de les jornades

L’educació emocional és una innovació educativa que es proposa educar per a la vida i té com a punt de partida un conjunt de necessitats socials que no estan suficientment ateses a través de les àrees acadèmiques ordinàries, com per exemple la prevalença de violència, ansietat, estrès, depressió, comportaments de risc, etc. L’educació emocional s’emmarca dins els moviments de renovació pedagògica, de llarga tradició a Catalunya, que es proposen educar per a la vida. Manifestacions recents d’aquests moviments són Escola Nova 21 i Xarxes per al canvi. Considerem que hi ha arguments de pes perquè l’educació emocional estigui al centre del canvi educatiu i, per tant, creiem que hauria d’ocupar un espai de rellevància dins aquests moviments d’innovació pedagògica. Amb aquest objectiu s’organitzen aquestes Jornades. La intenció és impulsar projectes que deixin clara la relació entre l’educació emocional i la innovació educativa, que l’educació emocional estigui present en els processos d’innovació pedagògica i que aquests la incorporin com un element essencial. Per fer patent aquesta relació, s’organitzen aquestes Jornades, en les quals col·laboren l’ICE de la UB, el GROP, Escola Nova 21 i Xarxes per al canvi, amb la intenció de fer contribucions significatives.

Informació general: inscripcions

1. Procediment d’inscripció i de matriculació

La inscripció es formalitza per Internet. El període d’inscripció s’especifica a cada convocatòria de cursos.

La matrícula  es considerarà formalitzada quan s’hagi pagat l’import del curs.

Un cop pagada la matrícula, no s’acceptaran canvis ni anul·lacions i l’import d’aquesta no es retornarà llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

2. Formes de pagament

Les matrícules a les activitats que organitza l’ICE es poden pagar escollint una de les següents formes:

  • Per Internet amb targeta bancària.
  • Imprimint el justificant d’inscripció i anant amb aquest document a una entitat bancària a realitzar l’ingrés.
  • Per factura, seguint les indicacions que apareixen en el moment de la inscripció.

3. Inscripció i matrícula amb factura per a empreses o autònoms

Una empresa o un autònom pot pagar l’import de la matrícula. Si requereix una factura és imprescindible que se sol·liciti, indicant les seves dades fiscals i telèfon de contacte així com el nom i DNI de la persona que farà el curs.

En el procés d’inscripció s’inclou aquest tipus de pagament i el full que haurà d’emplenar l’empresa o l’autònom per sol·licitar la factura, la qual se li enviarà per correu electrònic, al més aviat possible.

És important que l’alumne, en aquest cas, no pagui el curs.

L’empresa o l’autònom haurà d’efectuar el pagament de l’import facturat de la matrícula abans de l’inici de curs.

4. Anul·lació de cursos i canvis en el programa

L’ICE es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba a un mínim de matriculació. En aquest cas, l’alumne afectat tindrà la possibilitat de matricular-se en qualsevol altre curs en què encara hi hagi places vacants. Si l’alumne no vol matricular-se a cap altre curs, se li retornarà l’import pagat pel curs anul·lat.

L’organització també es reserva el dret de modificar el programa d’un curs o de substituir-ne algun dels formadors en cas que , per raons justificades, no hi pogués assistir.

Source: XIV Jornades d’Educació Emocional. L’educació emocional al centre del canvi educatiu | ICE. Institut de desenvolupament professional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*