Ja us podeu presentar a la 23a. Mostra de Teatre de Barcelona

La 23ª Mostra de Teatre de Barcelona, que se celebrarà d’octubre a desembre de 2018 al Teatre del Raval, ha obert el període de presentació de projectes interessats a participar-hi. Les companyies interesades poden presentar les seves propostes fins el proper 2 de juliol a les 14h. Us preguem doneu la màxima difusió a la noticia.

Es poden consultar les bases de participació a: http://www.teatredelraval.com/23a-mostra/bases-23a-mostra/

FITXA D’INSCRIPCIÓ

http://www.teatredelraval.com/wp-content/uploads/2012/04/Fitxa-dinscripci%C3%B3-23%C2%AA-Mostra-catal%C3%A0.doc

Qui pot participar-hi?

Poden participar en aquesta Mostra totes les companyies de teatre que disposin d’espectacles que combinin professionalitat, creativitat i qualitat, de fàcil muntatge i desmuntatge i no programats per via comercial a Barcelona.

Quin material necessiteu enviar?

Per optar a ser seleccionats per la Mostra d’enguany, caldrà fer arribar a l’organització els següents ítems:

 1. Per correu electrònic a artipolis@mostradeteatredebarcelona.com
 • Fitxa d’inscripció que trobareu AQUÍ.
 • Dossier de l’espectacle (que ha d’incloure:)
  • Fitxa artística
  • Necessitats tècniques.
  • Currículum dels actors, director, i trajectòria de la companyia.
  • Sinopsi estesa de l’espectacle i resum de la sinopsi en màxim 8 línies.
  • Còpia del text de l’espectacle.
 • 4 fotos de l’espectacle (en format JPEG)

(L’organització agrairà que feu un .zip o .rar amb tots aquests arxius anteriors)

 • Link del vídeo que faciliteu. (Llegiu punt 2)
 1. Penjat a VIMEO o YOUTUBE:
 • Vídeo sencer de l’espectacle

Podeu penjar-lo a VIMEO o YOUTUBE privadament i facilitar-nos les credencials, o penjar-lo públicament. El vídeo no ha de requerir descàrrega prèvia, ha de poder visionar-se directament.

També podeu enviar-nos 4 còpies en DVD a l’adreça física del teatre – Sant Antoni Abat, 12 08001 Barcelona- .

Només es podrà presentar a la selecció un espectacle per companyia, que haurà d’estar degudament autoritzat per llurs autors o propietaris dels drets de representació; en cas contrari la responsabilitat corre a càrrec de la companyia participant.

Els projectes que no presentin tota la documentació requerida i degudament complimentada seran desestimats.

Quina és la data límit d’inscripció?

El termini de recepció de projectes es tancarà el 2 de juliol del 2018 a les 14h.

Com s’informarà a les companyies si han estat seleccionades o no?

A finals de juliol es comunicaran les dates de les obres escollides. Els grups no seleccionats en seran informats per email. Els vídeos rebuts en DVD de les propostes no seleccionades es podran passar a recollir fins el 28 de setembre del 2018; passat aquest període, seran eliminats.

Quines condicions heu de complir?

El teatre aportarà el material de llum i so del que disposi. El muntatge escènic, atrezzo i material tècnic específic necessari per a la representació correrà a càrrec dels participants. El dia de l’estrena la sala es posarà a disposició del grup per a assajar i muntar des del matí fins l’hora de la representació. Totes les companyies hauran de disposar d’un tècnic de llum i so.

Podem enregistrar les vostres representacions?

La Mostra de Teatre de Barcelona – Artípolis es reserva el dret d’enregistrar les obres participants en qualsevol dels suports existents, així com el dret d’utilitzar el material del muntatge en totes les seves accions de caràcter divulgatiu. També podrà arribar a acords amb els mitjans de difusió que cregui oportuns per tal de fer reportatges, retransmissions o qualsevol altra acció durant i després de la Mostra.

Quins són els guardons?

El Jurat qualificador atorgarà els següents reconeixements:

 • Millor espectacle
 • Millor actriu
 • Millor actor

El Jurat estarà format per persones competents del món del teatre.

L’organització es reserva el dret de declarar deserta qualsevol de les categories. Tanmateix podrà proposar els reconeixements especials del Jurat que cregui oportú. Els espectacles també optaran al Premi Popular, que atorga el públic amb les seves votacions.

El veredicte del Jurat es farà públic en el decurs de la Festa de Cloenda, en la qual es lliuraran els guardons corresponents i serà inapel·lable.

El muntatge reconegut com a Millor Espectacle serà premiat amb la seva programació per via comercial a Barcelona al Teatre del Raval, sempre que compleixi els requisits necessaris per a la seva exhibició, segons la direcció d’Artípolis.

Els espectacles guanyadors faran menció expressa dels premis rebuts en els elements de difusió i propaganda que utilitzin amb posterioritat a la Mostra.

En qualsevol situació, prevista o no en aquestes bases, la Comissió Organitzadora podrà prendre la decisió que cregui oportuna i serà inapel·lable. El fet de participar en la Mostra suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 

Artípolis. Carrer Sant Antoni Abat 12. 08001-Barcelona
info@mostradeteatredebarcelona.com
www.teatredelraval.com
Horari: 8:30h a 14:30h | T 93 443 38 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*